Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Καθαρίζουμε του λογαριασμούς μας από την ρύπανση της προπαγάνδας.

Κυρίες και Κύριοι.
Φίλες και Φίλοι.

 

Βοηθούμε την πατρίδα μας, να λύσει τα καθημερινά προβλήματα, με τη δύναμη του Λαού. Έχουμε την Γνώμη, ότι όποιος ομιλεί διχαστικά, δεν έχει να προσφέρει τίποτα γόνιμο και αποτελεσματικό στην Ελλάδα. Ίσως να είναι και εχθρός του Λαού ή ατυχώς σκοταδιστής.

Καθαρίζουμε του λογαριασμούς μας από την ρύπανση της προπαγάνδας. Υιοθετούμε την εικόνα που συνοδεύει το κείμενο και μαρκάρουμε με αυτή, στο πεδίο του σχολιασμού, τις αναρτήσεις που θεωρούμε υποκειμενικά ή αντικειμενικά τοξικές για το μυαλό μας. Τοξικό ήθους, ευγένειας, πίστης, πατρίδας, πολιτισμού.

 

Ανήσυχος Πολίτης

Ο Διχασμός εξυπηρετεί του ανέντιμους και η Βία την συσκότιση.

 

 

Κυρίες και Κύριοι, θέλουμε τα μυαλά μας στη θέση τους.
Εις το εξής και τελείως υποκειμενικά, οι ειδήσεις που διχάζουν,
απορρίπτονται ως τοξικές.
Κάνετε ότι καταλαβαίνετε. 
Εμείς, αντί σχολιασμού, θα επισυνάπτουμε μια σχετική εικόνα.


<>


Signore e Signori, vogliamo la nostra mente al suo posto.
D'ora in avanti e completamente soggettiva, la notizia che dividono,
Essi smaltiti come tossici.
Assicurarsi di aver compreso.
Noi, invece commentando, sarà allegare una rilevante.


<>


Mesdames et Messieurs, nous voulons que nos esprits en place.
Au-delà et complètement subjective, les nouvelles qui divisent,
Ils éliminés comme toxiques.
Assurez-vous que vous comprenez.
Nous, au lieu de commenter, attacherons une image pertinente.


<>

 

Ανήσυχος Πολίτης