Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Τεχνητή νοημοσύνη σε ρόλο ιστορικού: Μελέτη εφημερίδων 150 ετών

Σύνδεση στην πηγή...


Ειδήσεις από περισσότερες από 100 βρετανικές τοπικές εφημερίδες, μιας περιόδου 150 ετών, διάβασε τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο προγράμματος επιστημόνων του University of Bristol και άλλων ερευνητών, περιλαμβανομένου ενός ιστορικού.

 Οι τάσεις και τα μοτίβα που εντοπίστηκαν μέσω της αυτόματης ανάλυσης 35 εκατομμυρίων άρθρων αφορούσαν από μεγάλης σημασίας γεγονότα μέχρι τις λεπτές μεταβολές σε θέματα όπως οι διακρίσεις όσον αφορά στα φύλα με το πέρασμα των δεκαετιών. Επίσης, στο πλαίσιο της μελέτης διερευνήθηκαν θέματα όπως η αποδοχή νέων τεχνολογιών, ακόμη και πολιτικών ιδεών.

 Η ομάδα των ακαδημαϊκών, υπό τον Νέλο Κριστιανίνι, συνεργάστηκε στενά με την εταιρεία findmypast, που ψηφιοποιεί ιστορικές εφημερίδες από την British Library, στο πλαίσιο του προγράμματος British Newspaper Archive. Κύριος σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν μεγάλες ιστορικές και πολιτισμικές αλλαγές θα μπορούσαν να εντοπιστούν από τα στατιστικά «ίχνη» που βρίσκονται στο συλλογικό υλικό των τοπικών εφημερίδων- πχ πόσες αναφορές υπάρχουν σε γυναίκες, πότε ο ηλεκτρισμός άρχισε να έχει περισσότερες αναφορές από τις ατμομηχανές κ.α.

 Οι ερευνητές – η δουλειά των οποίων εντάσσεται στο πρόγραμμα ThinkBIG του πανεπιστημίου- συνέλεξαν έναν πολύ μεγάλο όγκο τοπικών εφημερίδων της Μ. Βρετανίας, περιλαμβανομένων γεωγραφικών και χρονικών δεδομένων που δεν είναι διαθέσιμα σε άλλες πηγές, όπως βιβλία. Πάνω από 35 εκατομμύρια άρθρα και 28,6 δισεκατομμύρια λέξεις, από τις συλλογές εφημερίδων της British Library, που αντιπροσωπεύουν το 14% όλων των βρετανικών τοπικών μέσων από το 1800 ως το 1950, χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη.

 

Συνέχεια στην πηγή….