Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Καθαρίζουμε του λογαριασμούς μας από την ρύπανση της προπαγάνδας.

Κυρίες και Κύριοι.
Φίλες και Φίλοι.

 

Βοηθούμε την πατρίδα μας, να λύσει τα καθημερινά προβλήματα, με τη δύναμη του Λαού. Έχουμε την Γνώμη, ότι όποιος ομιλεί διχαστικά, δεν έχει να προσφέρει τίποτα γόνιμο και αποτελεσματικό στην Ελλάδα. Ίσως να είναι και εχθρός του Λαού ή ατυχώς σκοταδιστής.

Καθαρίζουμε του λογαριασμούς μας από την ρύπανση της προπαγάνδας. Υιοθετούμε την εικόνα που συνοδεύει το κείμενο και μαρκάρουμε με αυτή, στο πεδίο του σχολιασμού, τις αναρτήσεις που θεωρούμε υποκειμενικά ή αντικειμενικά τοξικές για το μυαλό μας. Τοξικό ήθους, ευγένειας, πίστης, πατρίδας, πολιτισμού.

 

Ανήσυχος Πολίτης