Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Μέσος μεικτός μισθός 392,53 ευρώ για 601.869 εργαζόμενους

Σύνδεση στην πηγή...Αύξηση των χαμηλόμισθων - απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης κατά 12,61% και μέση αμοιβή... 392,53 ευρώ μεικτά, κατέγραψε ο ΕΦΚΑ στον ιδιωτικό τομέα μεταξύ Ιουνίου '15 και Ιουνίου '16, σε αντίθεση με τους ασφαλιζόμενους με πλήρες ωράριο οι οποίοι αυξήθηκαν μόνο κατά 3,25%. Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία του πρώην ΙΚΑ, τον Ιούνιο του '16 ο συνολικός αριθμός των ασφαλισμένων έφτασε τα 2.006.720 άτομα, από 1.909.948 που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του '15. Η βελτίωση αυτή προήλθε, ωστόσο, κυρίως από τη μεγάλη αύξηση των ασφαλιζόμενων με μειωμένα ωράρια που έφτασαν τους 601.869 (333.465 γυναίκες και 268.404 άνδρες), ποσοστό 29% στο σύνολο, με μέσες μεικτές αποδοχές 392,53 ευρώ (387,12 ευρώ για τους άνδρες και 396,88 ευρώ για τις γυναίκες) και μέσο ημερομίσθιο 23,57 ευρώ. Αντίστοιχα, οι μέσες μηνιαίες αποδοχές για τους 1.474.904 εργαζόμενους με πλήρες ωράριο ήταν 1.162,34 ευρώ μεικτά (1.248,42 ευρώ για 829.471 άνδρες και 1.051,73 ευρώ για 645.433 γυναίκες), μειωμένες κατά 1,77% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του '15.

 

Συνέχεια στη πηγή…