Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

Πλύσιμο χεριών με ζεστό ή κρύο νερό;

Το άρθρο στην πηγή...

 

Η μικρής έκτασης μελέτη έγινε σε 20 άτομα που χρησιμοποίησαν νερό στους 15°C για να πλύνουν τα χέρια του και νερό στους 38°C. Το αποτέλεσμα, όσον αφορά την  απομάκρυνση των μικροβίων  , ήταν το ίδιο: τα χέρια ήταν το ίδιο καθαρά, ασχέτως αν χρησιμοποιήθηκε ζεστό ή κρύο νερό για να τα πλύνουν οι εθελοντές.

 

Συνεχίζεται εδώ…

 

 

 

© MichaelidesPost.Com®